Domácí úkol

 • Domácí úkol: 8.4. ČJ pro čtvrťáky - str. 25 - celá, ve čtvrtek test z Vlastivědy - z kopírovaných papírů (Zemědělství, nerostné suroviny, průmysl)
 • Sdělníček – na vzájemnou komunikaci

 • Úkolníček - na zapisování domácích úkolů (denně)
 • Žákovská knížka – na známky, omluvenky, poznámky, pochvaly

 • Je nutné denně číst! Alespoň 10 min. a denně počítat do 1000 i složitější příklady a zpaměti. Procvičovat násobení a dělení do 1000 - písemné i pamětné.
 • Prosím, dejte dětem dopořádku penál: 2 pera (1 na psaní, 1 náhradní), ořazené tužky, sadu ořazených pastelek, gumu, pravítko, zmizík (pokud dítě používá)
 • Pokud mají děti v sešitě napsáno doplň, dopracuj, dokresli, vybarvi, ať tak, prosím učiní!!!
Úkoly pro nemocné na tento týden:
 • Česk jazyk -
 • Češtinářské pětiminutovky -
 • Matematika - 
 • Matematické pětiminutovky -
 • Přírodověda -
 • Vlastivěda -

Nabídka dotovaných mléčných výrobků. Máte možnost vybrat svému dítěti 10 nebo 20 kusů nabízených pochutin. Je nutné volbu provést tak, aby bylo od jednoho druhu minimálně 10ks. Každý další měsíc se může volba mléčných výrobků změnit.

Tedy např. na září objednáte : 10 ks ochuceného mléka / je v krabičce s brčkem /, nebo 10ks mléka a10 ks jovonky, nebo 20ks. neochuceného mléka…., atd

Vámi zvolenou variantu výrazně zaškrtněte , papírek společně s přesně napočítanými penězi vložte do obálky, nadepište výrazně jméno + příjmení dítěte + třídu.

OBÁLKU ZALEPTE.