Školní jídelna

 

Vedoucí školní jídelny: Pavla Janotová

E-mail: jidelna@donovalskazs.cz

tel.: tel.: 272 929 311 (záznamník)

 

Pokyny ke stravování

Obědy se vydávají ve školní jídelně od 11,45 hodin do 14,00 hodin každý den školní docházky mino prázdniny a ředitelské dny.


Žáci, zaměstnanci   12,00 – 13,50 hodin

 

Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ) a zakoupí si identifikační čip za cenu 100,- Kč, který je platný po celou dobu školní docházky. V případě, že si strávník zapomene čip, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.

Volba obědů, odhlášky, přihlášky jsou možné přes terminál u školní jídelny nebo přes internetové stránky: jídelního systému

V případě volby přes internet je nutné si v kanceláři ŠJ vyzvednout heslo a návod pro přístup. Tento návod je zveřejněn i na www stránkách školy.

Obědy se odhlašují nejpozději do 15,00 hodin  předcházejícího dne.

Platba obědů probíhá zálohově (tzn. vždy na měsíc dopředu). Stravné musí být zaplaceno každého 1. dne v měsíci. V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán. Platbu je možno provést inkasní platbou (tato platba je výhodnější, nevzniká přeplatek ani nedoplatek), nebo trvalým příkazem. Podrobnosti o platbách sdělí vedoucí ŠJ.

souhlasem s inkasem: 0100235421/0800

trvalým příkazem na b.ú: 2200535762/2010

Trvalý příkaz je tedy nutno zadat ke každému 25. dni v měsíci, počínaje měsícem srpnem. Vyúčtování bude provedeno vždy v měsíci červenci.

V obou případech prosím o Vaše číslo účtu a zprávu jakou platbu zvolíte.

 

Ceny obědů ve školním roce 2018/2019

 

I. 7-10 let 23 Kč               II. 11-14 let 25 Kč            III. 15 a více let 27 Kč

Částka pro zadání trvalého příkazu:

I.   506,- Kč                      II.   550,- Kč                       III.  594,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle věku, kterého ve školním roce dosáhli.

Podle Vyhlášky č.107/2005 o školním stravování jsou nejvyšší možné ceny obědů pro jednotlivé kategorie tyto:

I. 7-10 let 26 Kč     II. 11-14 let 27,50 Kč     III. 15 a více let 29,50 Kč

Důležité upozornění:

V případě nepřítomnosti žáka je třeba oběd ODHLÁSIT!

Hromadné odhlášky(ozdravný pobyt, výlet, kulturní akce) přijímáme nejpozději 48 hodin předem.

Při nemoci nebo neplánované absenci žáka ve škole je možné si odebrat dotovaný oběd pouze první den. Další dny již ztrácí nárok na státní dotaci.

Vnitřní řád školní jídelny je uveřejněn na internetových stránkách školy a v jídelně.

 

Objednávání obědů přes internet

 

Obědy si můžete objednat na této adrese. Kde je možné obědy i odhlásit. Obědy se objednávají pomocí terminálu u vchodu do školní jídelny. V případě, že si dítě oběd neobjedná, platí automaticky volba jídla č. 1. Výběr jídla je nutné provést nejméně dva dny dopředu.

 

Odhlašování obědů

 

Odhlásit oběd lze přes terminál, telefonicky nebo písemně nejpozději den předem do 15:00 hodin.

Na konci školního roku  budou akceptovány poslední odhlášky a přihlášky obědů do čtvrtka 27. 6. 2016 do 14:00 hod.